Veglistene utgis i fire hefter, inndelt etter kjøretøykategori: Normaltransport, tømmertransport, spesialtransport og modulvogntog.

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger er gitt nedenfor. 

Trøndelag fylke og Rindal kommune – nye vegnummer

Fra januar 2018 var det bare ett Trøndelag, og fra januar 2019 ble Rindal kommune en del av Trøndelag fylke. For å unngå samme vegnummer flere steder, ble en del vegnummer endret.  

For å finne rett vegnummer, kan du bruke konverteringsoversiktene med gamle og nye vegnummer nedenfor. Den ene oversikten er sortert på gamle vegnummer og opplyser om det nye nummeret. Den andre oversikten er sortert på de nye vegnumrene og viser det gamle vegnummeret. 

Oversiktene er tilgjengelige i Excel- og OpenDocument-format.