Gjenbruksprosjektet har bidratt på flere konferanser og i fagtidsskrifter: