Styringsgruppen har hovedansvaret for god koordinering av Oslopakke 3-porteføljen.

Styringsgruppen består av Oslo kommune v/ byråd for miljø og samferdsel, Akershus fylkeskommune v/ fylkesordføreren, Jernbanedirektoratet v/ jernbanedirektøren og Statens vegvesen v/ vegdirektøren. Gruppen ledes av staten v/ vegdirektøren.

Styringsgruppens oppgaver

  • Forberede omforente saksframlegg til besluttende organer om prioritering (inkludert rekkefølge for prosjekter) av midlene i Oslopakke 3
  • Gi innspill til statlige og lokale/regionale plan- og budsjettprosesser for å sikre best mulig måloppnåelse for bompengepakken. Det skal også gis innspill til arbeidet med arealplaner.
  • Overvåke gjennomføring av store prosjekter og innsatsområder
  • Bestille og behandle strategiske utredninger som faglig grunnlag for gruppens arbeid med løpende prioriteringer.

Nedenfor finner du protokollene fra møtene i styringsgruppen for Oslopakke 3.

Protokoller Oslopakke 3

Protokoller År
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009