E16 er hovedforbindelsen for vegtrafikk mellom Oslo og Bergen. I tillegg er den hovedveg i Bærum og hovedferdselsåre mellom Oslo og Ringerike, Valdres og Hallingdal.

E16 Sandvika–Skaret er delt inn i tre delstrekninger:

  1. På strekningen Sandvika–Wøyen er vi i gang med å bygge. Vi startet opp januar 2015
  2. Strekningen Wøyen–Bjørum er ferdig utbygget som firefelts motorveg og ble åpnet i 2009.
  3. På strekningen Bjørum–Skaret er vi i gang med byggeplanlegging og planlegger byggestart i 2018/19. 

De viktigste samfunnsmålene vi oppnår med å bygge ut E16 fra Sandvika til Hønefoss er å:

  • sikre et mer trafikksikkert, effektivt og driftssikkert transportsystem
  • fjerne en av de større flaskehalsene i transportnettet
  • forbedret miljø - mindre støy og luftforurensing, og  bedre tilrettelegging for biologisk mangfold
  • tilrettelegge for byutvikling i Sandvika