Tallene i den månedlige oversikten er foreløpige og kan bli endret på ved et senere tidspunkt.

Kontaktperson er Beate Øien, e-post: beate.oien@vegvesen.no

  

Ulykkestall for september 2017

 

Drepte i vegtrafikken i speptember 2010–2017
ÅrstallAntall
201019
201112
201210
201319
201415
201511
201614
2017 5