Antall drepte i vegtrafikken til og med desember 2022

Trafikkulykker legges inn i vår statistikkgenerator TRINE. I TRINE kan du sette opp egne tabeller over ulykkesdata tilbake til 1990 og eksportere til Excel. Det anbefales å bruke nettleseren Chrome.

  • Trafikkulykker legges også inn i Vegkart. I vegkart finner du informasjon om ulykkene ved å søke på «trafikkulykke». Naviger i kartet eller eksporter datasettet til Excel.

Det er Statistisk sentralbyrå som er den offisielle leverandøren av ulykkesdata i Norge. Se også Norges offisielle statistikk på trafikkulykker (SSB)

Forespørsler om ulykkesdata kan rettes til .

Grafisk fremstilling over antall drepte i vegtrafikkulykker i desember måned fra 2016–2022
Grafisk fremstilling over antall drepte i vegtrafikkulykker i desember måned fra 2016–2022.
Drepte i vegtrafikken i desember 2016–2022
Årstall Antall
2016 8
2017 13
2018 6
2019 14
2020 10
2021 5
2022 8