Talet på drepne i vegtrafikken til og med juni 2024.

Trafikkulykker blir lagde inn i statistikkgeneratoren vår TRINE. I TRINE kan du setje opp eigne tabellar over ulykkesdata tilbake til 1990 og eksportere til Excel. Det blir tilrådd å bruke nettlesaren Chrome.

Trafikkulykker blir også lagde inn i Vegkart. I Vegkart finn du informasjon om ulykkene ved å søkje på «trafikkulykke». Naviger i kartet eller eksporter datasettet til Excel.

Det er Statistisk sentralbyrå som er den offisielle leverandøren av ulykkesdata i Noreg. Sjå også Noregs offisielle statistikk på trafikkulykker (SSB).

Førespurnader om ulykkesdata kan rettast til .

Grafisk framstilling av talet på drepne i vegtrafikkulykker i juni frå 2018 til 2024.
Grafisk framstilling av talet på drepne i vegtrafikkulykker i juni frå 2018 til 2024. Illustrasjon: Statens vegvesen
Drepne i vegtrafikken i juni 2018–2024
Årstall Antall
2018 12
2019 11
2020 9
2021 7
2022 18
2023 11
2024 13