Tallene i den månedlige oversikten er foreløpige og kan bli endret på ved et senere tidspunkt.

Kontaktperson er Beate Øien, epost: beate.oien@vegvesen.no