Tallene i den månedlige oversikten er foreløpige og kan bli endret på ved et senere tidspunkt.

Kontaktperson er Beate Øien, e-post: beate.oien@vegvesen.no

Antall drepte i vegtrafikken t.o.m. august 2017Antall drepte i vegtrafikken t.o.m. august 2017

 

Drepte i vegtrafikken i august 2010–2017
ÅrstallAntall
201027
201119
201215
201325
201418
201514
201613
2017 17