Tallene i den månedlige oversikten er foreløpige og kan bli endret på ved et senere tidspunkt.

Kontaktperson er Beate Øien, e-post: beate.oien@vegvesen.no

  

Ulykkestall oktober

 

 

Drepte i vegtrafikken i speptember 2010–2017
ÅrstallAntall
201019
201113
201214
201322
20149
20157
201611
2017 11