Strekninger der det er gjennomsnittsmåling av fart

Fylke VegVegstrekning/stedLengdeFartsgrenseRetningBokser
Nord-TrøndelagE6Skatval–Åsen10 km70Begge retninger4
Sør- og Nord-TrøndelagE6Helltunnelen4,2 km80Fra Trondheim mot Stjørdal2
Møre og RomsdalFv. 653Eiksundtunnelen7,8 km80Begge retninger5
I Region midt er det 3 strekninger med gjennomsnittsmåling av fart (pr. desember 2015)

 

Strekninger der det er punkt-måling av fart

FylkeVegVegstrekning/stedBokser
Nord-TrøndelagE6Stjørdal–Åsen1
Sør-TrøndelagE6Sluppen–Moholt, Omkjøringsvegen2
Sør-TrøndelagE6Soknedal–Berkåk, Buvatnet1
Sør-TrøndelagE6Melhus–Støren, Lundamo1
Sør-TrøndelagE39Mannsfjelltunnelen1
Sør-TrøndelagE39Storsandtunnelen1
Sør-TrøndelagFv. 714Hitratunnelen2
Sør-TrøndelagFv. 714Frøyatunnelen2
Møre og RomsdalE39Molde–Årø2
Møre og RomsdalRv. 70Omsund–Rensvik2
Møre og RomsdalFv. 60Blindheim–Magerholm1
Møre og RomsdalFv. 61Hareid–Garnes3
Møre og RomsdalFv. 654Berge–Fosnavåg2
Møre og RomsdalFv. 663Dale–Elnesvågen2
Antall fotobokser i Region midt (per mars 2014) som måler farten på et punkt23