Talet på drepne i vegtrafikken til og med mars 2024.

Trafikkulykker blir lagde inn i statistikkgeneratoren vår TRINE. I TRINE kan du setje opp eigne tabellar over ulykkesdata tilbake til 1990 og eksportere til Excel. Det blir tilrådd å bruke nettlesaren Chrome.

Trafikkulykker blir også lagde inn i Vegkart. I Vegkart finn du informasjon om ulykkene ved å søkje på «trafikkulykke». Naviger i kartet eller eksporter datasettet til Excel.

Det er Statistisk sentralbyrå som er den offisielle leverandøren av ulykkesdata i Noreg. Sjå også Noregs offisielle statistikk på trafikkulykker (SSB).

Førespurnader om ulykkesdata kan rettast til .

Grafisk framstilling av talet på drepne i vegtrafikkulykker i mars frå 2018 til 2024.
Grafisk framstilling av talet på drepne i vegtrafikkulykker i mars frå 2018 til 2024.
Drepne i vegtrafikken i mars 2018–2024
Årstall Antall
2018 2
2019 7
2020 7
2021 4
2022 6
2023 3
2024 14