Region øst: Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland 

Region sør: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder 

Region vest: Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane 

Region midt: Møre og Romsdal, Trøndelag 

Region nord: Nordland, Troms og Finnmark