Se også  Veitrafikkulykker med personskader fra Statistisk sentralbyrå.

Trafikkulykker legges også inn i Vegkart.no. Søk etter trafikkulykke i søkefeltet og bruk kartet for å finne ulykkene. 

Kontaktpersoner i Statens vegvesen:

Fylker:

Nasjonale ulykkesdata:

Antall drepte juniGrafisk fremstilling over antall drepte i vegtrafikkulykker i juni måned fra 2015–2020

 

Drepte i vegtrafikken i juni 2015–2020
ÅrstallAntall
20159
201615
201710
201812
201911
20209