Se også  Veitrafikkulykker med personskader fra Statistisk sentralbyrå.

Trafikkulykker legges også inn i Vegkart.no. Søk etter trafikkulykke i søkefeltet og bruk kartet for å finne ulykkene. 

Kontaktpersoner i Statens vegvesen: 

Fylker:

Nasjonale ulykkesdata:

Antall drepte februarGrafisk fremstilling over antall drepte i vegtrafikkulykker i mars måned fra 2015–2020

 

Drepte i vegtrafikken i mars 2015–2020
ÅrstallAntall
201510
20168
20177
20182
20197
20207