Antall drepte i vegtrafikken til og med juni 2021.

Trafikkulykker legges inn i vår statistikkgenerator TRINE. I TRINE kan du sette opp egne tabeller over ulykkesdata tilbake til 1990 og eksportere til Excel. Det anbefales å bruke nettleseren Chrome.

  • Trafikkulykker legges også inn i Vegkart. I vegkart finner du informasjon om ulykkene ved å søke på "trafikkulykke". Naviger i kartet eller eksporter datasettet til Excel.

Det er Statistisk sentralbyrå som er den offisielle leverandøren av ulykkesdata i Norge. Se SSB sine sider for Norges offisielle statistikk på trafikkulykker

Forespørsler om ulykkesdata kan rettes til .

Graf som viser antall drepte personer i trafikken i juni 2021.
Grafisk fremstilling over antall drepte i vegtrafikkulykker i juni måned fra 2016–2021.
Drepte i vegtrafikken i juni 2016–2021
Årstall Antall
2016 15
2017 10
2018 12
2019 11
2020 9
2021 4