• Trafikkulykker legges inn i vår statistikkgenerator TRINE. I TRINE kan du sette opp egne tabeller over ulykkesdata tilbake til 1990 og eksportere til Excel. Det anbefales å bruke nettleseren Chrome.

  • Trafikkulykker legges også inn i Vegkart. I vegkart finner du informasjon om ulykkene ved å søke på "trafikkulykke". Naviger i kartet eller eksporter datasettet til Excel.

Det er Statistisk sentralbyrå som er den offisielle leverandøren av ulykkesdata i Norge. Se SSB sine sider for Norges offisielle statistikk på trafikkulykker

Kontaktpersoner i Statens vegvesen:

Fylker:

Nasjonale ulykkesdata:

Antall drepte desemberGrafisk fremstilling over antall drepte i vegtrafikkulykker i desember måned fra 2015–2020

 

Drepte i vegtrafikken i desember 2015–2020
ÅrstallAntall
201510
20168
201713
20186
201914
202010