Hvem må registrere seg?

Alle som tilbyr vilkårsparkering må registrere seg og sine parkeringsområder. Opplysningene skal være oppdaterte.

Med vilkårsparkering menes:

  • parkering mot betaling
  • parkering med tidsbegrensning
  • parkering på andre vilkår, for eksempel at man må stå innenfor oppmerket felt.

I tillegg må det være et parkeringstilbud til allmennheten. Det betyr at parkering reservert for særskilte grupper på et avsperret område normalt faller utenfor. Vanlige eksempler på dette er parkering for ansatte i en lukket garasje.

Når skal parkeringsområdene være registrert?

1.  januar 2017 trer parkeringsorskriften i kraft og virksomhetene må være registrert før det. Det er overgangsregler for når skiltplaner må være registrert.

Registrering kan gjøres fra 1. desember 2016.

Hvordan registrere min virksomhet som parkeringstilbyder? 

Dette gjøres kun en gang og gjør at du får snarvei til Parkeringsregisteret når du er innlogget Din side. Du må ha rettighet til å handle på vegne av bedriften i Altinn.

Slik gjør du for å registrere parkeringstilbyder:

Hvilke opplysninger må registreres?

Følgende opplysninger skal oppgis:

  • Beliggenhet
  • Skiltplan i PDF-format
  • Beskrivelse av parkeringsområdet basert på skiltplanen
  • Egenvurdering av antall plasser for forflytningshemmede og universell utforming av disse
  • Hvem som er håndhever av parkeringsområdet
  • Tidspunkt for publisering

Les mer om overgangsregler og utfylling av felter i parkeringsregisteret.