HC-registeret skal gi oversikt over hvilke kommunale parkeringstillatelser for forflytningshemmede som til enhver tid er gyldige.

Legg inn kortinnhaverLogg inn

Hvordan få tilgang?

Du må ha enkeltrettigheten til HC-registeret i Altinn på vegne av kommunen og du må kunne velge kommunen som avgiver.

Les mer om Altinn-rettigheter og roller.

Hvilke opplysninger skal registreres?

For privatpersoner skal følgende opplysninger oppgis:

  • personnummer til kortinnehaver
  • bevisnummer
  • gyldighetsperiode
  • om kortinnehaver er fører eller passasjer

For institusjoner skal det oppgis:

  • organisasjonsnummer
  • registreringsnummer for kjøretøyet
  • bevisnummer
  • gyldighetsperiode

Hvem har ansvaret for registeret?

Kommunene er ansvarlige for å registrere innvilgede tillatelser i registeret og for å vedlikeholde registerinformasjonen ved endringer.

Statens vegvesen har ansvaret for driften av registeret på vegne av Samferdselsdepartementet.

Hva er hensikten med registeret?

Registeret skal gi en bedre oversikt over hvilke kommunale parkeringstillatelser for forflytningshemmede som til enhver tid er gyldige. Dette vil være et viktig bidrag for å hindre misbruk eller forfalskinger av tillatelser. Videre vil et register gi kommunene oversikt som kan være nyttig i planleggingsarbeidet.

Kontakt oss

Ta kontakt med  dersom du har spørsmål. Skal du søke om å få parkeringstillatelse for forflytningshemmede må du ta kontakt med din kommune.