Med førerkort for klasse DE kan du kjøre en buss og trekke en tilhenger med en tillatt totalvekt over 750 kg.

Du må være minst 24 år og ha førerkort for klasse D for å ta førerkort for klasse DE.

Du kan være yngre enn 24 år hvis du har startet på eller fullført obligatorisk yrkessjåførutdanning.

Har du førerkort for både klasse C og D, og du utvider til klasse CE, får du automatisk også førerkort for klasse DE.

Informasjon om et kjøretøy eller en tilhenger, for eksempel tillatt totalvekt, står i vognkortet.

Buss

Du kan kjøre en buss som er godkjent for flere enn 8 passasjerer. Den kan være over 8 meter lang.

Buss med tilhenger

Du kan trekke tilhenger med en tillatt totalvekt over 750 kg.

Førerkort for klasse DE gjelder også for minibuss med tilhenger. På førerkortet er dette markert som klasse D1E.

Personbil med tilhenger

Du kan kjøre personbil og trekke en tilhenger med en tillatt totalvekt mellom 750 kg og 3 500 kg. Bilen må være godkjent for maks 8 passasjerer. På førerkortet er dette markert som klasse BE.

Skal du transportere passasjerer mot betaling?

Du må ha yrkessjåførkompetanse (YSK) hvis du skal transportere passasjerer mot betaling med buss.

Vil du ta førerkort til andre klasser?

Du kan utvide førerkortet ditt med flere klasser.

Sist oppdatert: