Med klasse C1 kan du blant annet kjøre lett lastebil. Du kan trekke en tilhenger på inntil 750 kg.

Du må være minst 18 år for å ta førerkort for klasse C1.

Klasse C1 gir deg ikke flere rettigheter når du kjører personbil i klasse B.

Informasjon om et kjøretøy eller en tilhenger, for eksempel tillatt totalvekt, står i vognkortet.

Lett lastebil

Du kan kjøre lett lastebil med en tillatt totalvekt mellom 3 500 kg og 7 500 kg. Den kan være godkjent for maks 8 passasjerer.

Lett lastebil med tilhenger

Du kan trekke en tilhenger når den har en tillatt totalvekt på maks 750 kg.

Hvis du vil trekke en tyngre tilhenger, må du ta klasse C1E.

Traktor

Du kan kjøre traktor med en tillatt totalvekt på maks 7 500 kg. Det er ingen begrensning på hvor fort den kan kjøre.

Du kan kjøre traktor med tilhenger hvis traktoren maks kan kjøre 40 km/t.

Førerrett til traktor gjelder kun i Norge.

Merk: Hvis du tok førerkort i klasse T eller B før 1. januar 2005, kan du kjøre traktor med eller uten tilhenger. Det er ingen begrensning på vekten eller hvor fort traktoren kan kjøre. På førerkortet er dette markert som kode 142.

Motorredskap

Du kan kjøre motorredskap med en tillatt totalvekt på maks 7 500 kg. Et motorredskap (Lovdata) kan for eksempel være en gaffeltruck eller en hjullaster.

Det er ingen begrensning på hvor fort motorredskapet kan kjøre.

Du kan kjøre motorredskap med tilhenger hvis motorredskapet maks kan kjøre 40 km/t.

Førerrett til motorredskap gjelder kun i Norge.

Med klasse B tatt før 2005 (kode 152) når du tok klasse C1 i 2005 eller senere

Du kan kjøre motorredskap med eller uten tilhenger med en tillatt totalvekt på maks 7 500 kg. Det er ingen begrensning på hvor fort motorredskapet kan kjøre.

Du kan kjøre motorredskap med eller uten tilhenger med en tillatt totalvekt over 7 500 kg hvis det maks kan kjøre 50 km/t.

Med klasse C1 tatt før 1. januar 2005 (kode 140)

Du kan kjøre motorredskap uten begrensning på fart eller vekt.

Vil du ta førerkort for klasse C1?

Vil du ta førerkort til andre klasser?

Du kan utvide førerkortet ditt med flere klasser.

Sist oppdatert: