For å overføre eierskap av et kjøretøy etter et dødsfall må du sende inn en salgsmelding. Du må også sende inn noe dokumentasjon.

Du kan sende inn salgsmeldingen Din side. Du kan også fylle ut salgsmeldingsskjema (PDF) på papir, og levere det på en trafikkstasjon. 

Det er den som har signert på boets vegne som må levere salgsmeldingen og vise legitimasjon ved oppmøte. Husk kopi av legitimasjon fra eventuelle andre arvinger som har gitt fullmakt til å signere på boets vegne. 

Du kan også sende inn salgsmeldingsdelen av vognkortet, del 2. Salgsmeldingsdelen av vognkortet ble fjernet 15. januar 2018, men kan fortsatt brukes om vognkortet er eldre enn det. 

Krav til dokumentasjon

Avhengig av om du har valgt privat eller offentlig skifte, må du sende inn noe dokumentasjon sammen med salgsmeldingen.

Dette må du sende sammen med salgsmeldingen:

  • Ved privat skifte må du sende inn en attest fra tingretten eller byfogden, og salgsmeldingen skal underskrives av den eller de som står oppnevnt i attesten, eventuelt alle arvingene. Ved bruk av fullmakt må det fremlegges kopi av legitimasjon fra de som har gitt fullmakt (fullmaktsgiver) til å handle på boets vegne.

  • Ved offentlig skifte skal salgsmeldingen underskrives av tingretten, byfogden eller bobestyrer. Du må sende inn dokumentasjon som viser oppnevnelsen av bobestyrer.

  • Ved uskifte kan kjøretøyet overføres til gjenlevende ektefelle. Du kan laste opp uskifteattesten i salgsmeldingen på Din side eller vise den på trafikkstasjonen. Forsikringen må meldes inn på ny eier. 

Omregistrering

Når salgsmeldingen er levert og eierskiftet fullført, kan kjøretøyet omregistreres. Kjøretøyet kan ikke brukes før det er omregistrert og du har fått nytt vognkort.

Sist oppdatert: