Smart fartsskriver er en videreføring av dagens digitale fartsskriver, med utvidet funksjonalitet.

Den smarte fartsskriveren skal blant annet selv kommunisere indikasjoner på overtredelser til kontrollutstyr langs vegen mens kjøretøyet er i bevegelse. Fartsskrivere skal videre kunne kobles sammen med satellittnavigering i kjøretøyet, og det skal tilrettelegges for sammenkobling med ITS-teknologi (intelligente transportsystemer).

Smarte fartsskrivere vil erstatte digitale fartsskrivere etter hvert som bilparken skiftes ut. Kjøretøy utstyrt med digital fartsskriver før 15. juni 2019, får en overgangsperiode på 15 år for å skifte til smart fartsskriver.

Unntak fra kravet til innmontering av smart fartsskriver

Statens vegvesen har gitt et nasjonalt unntak fra kravet til innmontering av smart fartsskriver innen 15. juni 2019.

Unntaket innebærer at kjøretøy omfattet av kjøre- og hviletidsbestemmelsene kan registreres med digital fartsskriver frem til 15. oktober 2019.

Unntaket vil bare ha virkning i Norge. Transportører i internasjonal transport kan ha med seg og forevise et informasjonsskriv fra Statens vegvesen ved en eventuell kontroll (PDF).

Unntak fra kravet om første gangs kalibrering for kjøretøy med aktivert smart fartsskriver

Statens vegvesen har gitt et unntak knyttet til kjøretøy med innmontert smart fartsskriver. Unntaket innebærer at kjøretøy som har aktivert smart fartsskriver, og som lagrer kjøre- og hviletidsdata, kan benyttes uten at kravet om første gangs kalibrering er oppfylt. Fartsskriveren må være midlertidig plombert hos godkjent fartsskriververksted.

Unntaket for kjøretøy med smarte fartsskrivere gjelder frem til 15. oktober 2019. Kjøretøy som omfattes av unntaket plikter likevel å fremstille kjøretøyet for første gangs kalibrering hos godkjent fartsskriververksted så snart dette er mulig. Unntaket vil bare ha virkning i Norge.

Nye fartsskriverkort

For å betjene en smart fartsskriver, må du ha Gen2 fartsskriverkort.

Det er fire typer fartsskriverkort:

  • Sjåførkort
  • Bedriftskort
  • Verkstedkort
  • Kontrollkort

Med unntak av verkstedkort, kan dagens fartsskriverkort (kontrollkort, bedriftskort og sjåførkort) benyttes på den smarte fartsskriveren.

Gen2 verkstedkort kan bare utstedes til fartsskriververksteder som er særskilt godkjent for arbeid på smarte fartsskrivere.

Samtlige Gen2 fartsskriverkort kan brukes på dagens digitale fartsskrivere. Når Statens vegvesen er klar til å utstede Gen2 fartsskriverkort, vil det ikke lenger være mulig å bestille Gen1 fartsskriverkort.