Tjenesten VegSak krever brukernavn og passord. Gå inn på www.vegvesen.no/portal og under «Nyttige lenker» velger du Vegsak – registrer ny bruker. Fyll ut med dine opplysninger. Du får tilsendt e-post med påloggingsinformasjon når du kan ta i bruk VegSak.

Trenger du hjelp, ring 815 20 900 eller send e-post til Trafikant- og kjøretøytjenester.

Søknad om dispensasjon for spesialtransport må sendes senest tre virkedager før transporten starter.

Region for saksbehandling - hvor skal søknad sendes?

Myndighet til å gi dispensasjon uten tidsbegrensning, er regionvegkontoret. Regionvegkontoret kan overføre myndigheten til et annet regionvegkontor. 

Myndighet til å gi dispensasjon med tidsbegrensning, er

  1. Regionvegkontoret når det gjelder transport innen regionen.
  2. Statens vegvesen, region øst når det gjelder transport gjennom flere regioner. 

Vekter og dimensjoner

Hvilke vekter og dimensjoner det kan søkes dispensasjon for, fremgår av forskrift om bruk av kjøretøy kap. 5.

Bruksklasse, tillatt vogntoglengde og veggruppe for den enkelte vegstrekning finner du i riksvegliste for spesialtransport og i veglister for fylkes- og kommunale veger.

Du kan også finne informasjonen i Vegkart ved å zoome inn på ønsket område, velge «Bruksklasse» i menyen øverst til høyre, og klikke på strekningen du ønsker informasjon om.