Tjenesten VegSak krever brukernavn og passord. Gå inn på www.vegvesen.no/portal og under «Nyttige lenker» velger du Vegsak – registrer ny bruker. Fyll ut med dine opplysninger. Du får tilsendt e-post med påloggingsinformasjon når du kan ta i bruk VegSak.

Trenger du hjelp, ring 74 12 20 19 eller send oss en e-post.

Søknad om dispensasjon for spesialtransport må sendes senest tre virkedager før transporten starter.

  • Myndighet til å gi dispensasjon uten tidsbegrensning, er Statens vegvesen.
  • Myndighet til å gi dispensasjon med tidsbegrensning, er Statens vegvesen. Søknaden sendes til det området hvor transporten starter.

Vekter og dimensjoner

Hvilke vekter og dimensjoner det kan søkes dispensasjon for, fremgår av forskrift om bruk av kjøretøy kap. 5.

Bruksklasse, tillatt vogntoglengde og veggruppe for den enkelte vegstrekning finner du i riksvegliste for spesialtransport og i veglister for fylkes- og kommunale veger.

Du kan også finne informasjonen i Vegkart ved å zoome inn på ønsket område, velge «Bruksklasse» i menyen øverst til høyre, og klikke på strekningen du ønsker informasjon om.