For å søke om dispensasjon for spesialtransport må du bruke tjenesten VegSak. Du må søke i god tid før transporten starter.

For å sende inn søknad må du registrere deg som ny bruker av Vegsak. Der får du tildelt brukernavn og passord og kan så logge deg på www.vegvesen.no/portal, hvor du kan søke om dispensasjon.    

Har du problemer med påloggingen kan du kontakte Brukerstøtte på telefon 74 12 20 19 eller send e-post til .  

Dispensasjon gis i henhold til forskrift om bruk av kjøretøy § 5, Vekter og dimensjoner.  

Vekter og dimensjoner

Hvilke vekter og dimensjoner det kan søkes dispensasjon for, fremgår av forskrift om bruk av kjøretøy kap. 5.

Bruksklasse, tillatt vogntoglengde og veggruppe for den enkelte vegstrekning finner du i riksvegliste for spesialtransport og i veglister for fylkes- og kommunale veger.

Du kan også finne informasjonen i Vegkart ved å zoome inn på ønsket område, velge «Bruksklasse» i menyen øverst til høyre, og klikke på strekningen du ønsker informasjon om.