De internasjonale klassene ABCDE har hovedsakelig samme innhold i dag som da de ble innført i Norge i 1979. Klassene A1 (lett mc), C1 (lett lastebil) og D1 (minibuss) ble innført i 1997. Klassene AM (moped) og A2 (mellomtung mc) ble innført januar 2013.

Har du førerkort utstedt før 2005, kan dine førerrettigheter være noe utvidet sammenlignet med de som får sitt første førerkort etter 1. januar 2005.

Ved bytte til nytt førerkort i dag får du påført de utvidede rettighetene med nasjonale tallkoder og ved markering av de nasjonale førerkortklassene ST (snøscooter, traktor).

De nasjonale klasser og koder gjelder for kjøring i Norge og du kan ikke regne med at de blir akseptert ved kjøring i utlandet.

Vogntogkombinasjon med registrert totalvekt over 3.500 kg (eks. BE) kan utløse krav til løyve for godstransport og kjøre- og hviletid.