Alle som utfører transport underlagt kjøre- og hviletidsreglene og som benytter kjøretøy med digital fartskriver, må ha sjåførkort. Du må selv søke om eget sjåførkort på Din side. For å få sjåførkort i Norge må du ha gyldig førerkort og bostedsadresse i Norge. Sjåførkort har gyldighet i fem år. 

Slik bruker du sjåførkortet 

Sjåførkortet erstatter diagramskiver, og skal brukes til samme formål. Digital fartsskriver endrer ikke kjøre- og hviletidsbestemmelsene. 

Sjåførkortet er et smartkort som brukes i fartsskriveren. Ved hjelp av noen tastetrykk kan du registrere om du skal kjøre, ha annet arbeid, ha pause eller hvile. Symbolene er de samme som tidligere. 

Du må taste inn opplysninger i fartsskriveren når du har satt inn sjåførkortet i fartsskriveren. Det er også mulig å ta utskrift fra fartsskriveren som viser din kjøre- og hviletid. 

Nå er det bedriften, ikke sjåføren, som har ansvar for å laste ned data fra sjåførkortet. Denne nedlastingen erstatter innsamling av diagramskiver for analog fartsskriver. Det må gjøres minst en gang i måneden.

Mistet eller skadet sjåførkortet?

Hovedregelen er at ingen kan føre kjøretøy med digital fartsskriver uten eget sjåførkort. Det er heller ikke nok at du har søkt om kort. 

Er kortet tapt/mistet/stjålet/skadet eller ikke virker må fylle ut et tapsskjema (PDF) og en søknad om nytt sjåførkort (PDF), og levere på en trafikkstasjon innen syv dager. Inntil du mottar nytt sjåførkort i posten kan du kjøre på utskrift fra fartsskriveren. Du må da ta utskrift fra fartsskriveren ved dagens start og slutt, merke utskriften med navn og førerkort- eller sjåførkortnummer og undertegne.

Kan du dokumentere at det ikke er mulig å vise gyldig sjåførkort av ovennevnte årsaker, har du lov til å kjøre uten kort i inntil 15 kalenderdager for å få kjøretøyet tilbake til oppdragsgiver.

Hva gjør du mens du venter på nytt kort?

Inntil du mottar nytt sjåførkort i posten kan du kjøre på utskrift fra fartsskriveren. Du må da ta utskrift fra fartsskriveren ved dagens start og slutt, merke utskriften med navn og førerkort- eller sjåførkortnummer og undertegne.

Kan du dokumentere at det ikke er mulig å vise gyldig sjåførkort av ovennevnte årsaker, har du lov til å kjøre uten kort i inntil 15 kalenderdager for å få kjøretøyet tilbake til oppdragsgiver.

Ved kontroll

Kontrollørene har et eget kontrollkort for å kontrollere din kjøre- og hviletid. Med det kan de laste ned opplysninger fra både fartsskriver og sjåførkort.