Utbyggingen er delt inn i fem deler:

Roa-Lunner/Gran grense (4,2 km.): Det planlegges å bygge ny firefelts veg med start 500 meter sør for Roa sentrum og til kommunegrensen mellom Lunner og Gran. Reguleringsplanen ble vedtatt i februar 2015. Byggestart blir tidligst i 2019.

Lunner/Gran grense-Jaren (9,3 km.): Bygging av ny firefelts veg med tunnel øst for Gran sentrum startet høsten 2013. Fredag 16. desember 2016 åpnet 7,5 kilometer av strekningen som firefelts veg med midtdeler. Den 1,7 kilometer lange Granstunnelen med tilstøtende strekninger åpnet for trafikk lørdag 8. juli 2017. 

Sandvold-Amundrud (3,8 km): I 2014 startet planlegginga av en bredere trefeltsveg med midtdeler og forbikjøringsmuligheter på strekningen mellom Lygna sør og nordre avkjøring til Jaren sentrum. Forslag til reguleringsplan ble vedtatt av kommunestyret i Gran 31. mars 2016.

Amundrudkrysset: Statens vegvesen har utarbeidet forslag til reguleringsplan for nytt Amundrudkryss på riksveg 4 som lå ut på offentlig høring fram til 15. august 2017. Planforslaget vil oversendes Gran kommune for endelig sluttbehandling.

Amundrud-Lygna pukkverk, Lygna sør (3,4 km.): Statens vegvesen har bygget ny veg med midtdeler og forbikjøringsfelt. Vegen ble åpnet i juli 2014.

Statens vegvesen har også en offisiell Facebook-side for rv. 4 på Hadeland: www.facebook.com/rv4hadeland