Håndbøkene i 400-serien omhandler krav og veiledning for dimensjonering av alle offentlige bruer og ferjeleier. Herunder menes statikk, laster og materialvalg. Krav og veiledning til geometrisk utforming av bru er gitt i 100-serien.

Vegnormal N400 Bruprosjektering

Spørsmål og kommentarer til N400 i forbindelse med konstruksjoner som er sendt inn til kontroll og godkjenning, skal rettes til saksbehandler i Vegdirektoratet. Andre spørsmål og kommentarer av generell karakter kan sendes til :
VEGNORMAL Utgitt
2023
2015

Vegnormal N401 Bruforvaltning fylkesveg

Forvaltning av bærende konstruksjoner på fylkesveg. Spørsmål og kommentarer sendes til:
VEGNORMAL Utgitt
2021
2017

Håndbok R410 Kabler til henge-, skråstag- og buebruer

Spørsmål og kommentarer sendes til
RETNINGSLINJER Utgitt
2018

Håndbok R411 Bruforvaltning riksveg

Forvaltning av bærende konstruksjoner på riksveg. Spørsmål og kommentarer sendes til:
RETNINGSLINJER Utgitt
2018

Håndbok V412 Bæreevneklassifisering av bruer, laster

V412 + V413 erstatter R412

VEILEDNING Utgitt
2021

Håndbok V413 Bæreevneklassifisering av bruer, materialer

V412 + V413 erstatter R412

VEILEDNING Utgitt
2021

Håndbok V420 Utforming av bruer

VEILEDNING Utgitt
1992

Håndbok V421 Steinhvelvbruer

VEILEDNING Utgitt
2002

Håndbok V426 Prefabrikkerte brubjelker

Normerte T-bjelker – NTB og Kant T-bjelker – KTB
VEILEDNING Utgitt
2019

Håndbok V427 Platebruer

VEILEDNING Utgitt
2021

Håndbok V431 Ferjekai - Prosjektering

VEILEDNING Utgitt
2017

Håndbok V432 Ferjekai - Elektrohydrauliske styresystemer

VEILEDNING Utgitt
2017

Håndbok V440 Bruregistrering

VEILEDNING Utgitt
2009

Håndbok V460 Beredskapsbruer

Monteringsbeskrivelse, Type Mabey Universal
VEILEDNING Utgitt
2013

Håndbok V461 Beredskapsbruer, Elementoversikt

Elementoversikt, Type Mabey Universal
VEILEDNING Utgitt
2013