Minstealder

Direkte erverv - minstealderen er 24 år.

Trinnvis erverv - minstealderen er 20 år. Dette forutsetter at du tar klasse A2 som 18-åring, gjennomfører et kurs på 7 timer og opparbeider 2 års erfaring med klasse A2. 

Klasse A gir førerrettighet også for:

  • moped
  • snøscooter med eller uten tilhengersledes hvis førerkortet er utstedt før 1. juli 2006
  • tilhenger til motorsykkel (med slagvolum over 125 ccm) godkjent for trekking
  • 3-hjuls motorsykkel med effekt over 15 kW. Minstealderen for denne rettighet er 21 år for de som har klasse A. Har du klasse A1 eller A2, er høyeste effekt 15 kW for 3-hjuls motorsykkel uansett hvor gammel du er

Overgangsregler:

  • Hvis du før 19. januar 2013 har gjennomført hele eller deler av den obligatoriske opplæringen i klasse A, men ikke bestått førerprøven, er ikke den obligatoriske opplæringen i klasse A gjennomført forgjeves. Den obligatoriske opplæringen du har gjennomgått, vil gjelde også i 2013 og senere. Avhengig av hvor gammel du da er, kan du fullføre opplæringen og kjøre opp i klasse A2 eller A.
  • Har du gjennomført obligatorisk opplæring i klasse A før 19. januar 2013, men er så ung at du heller ikke i 2013 vil være gammel nok (24 år) til å kjøre opp i denne klassen? Da får du den gjennomførte opplæringen godkjent som obligatorisk opplæring i klasse A2.