Fartsskriverkort for bedrifter, verksteder og kontrollører må bestilles på en trafikkstasjon.

Du må bestille time på en trafikkstasjon for å søke om fartsskriverkort. 

Det er den som skal stå som eier/bruker av kortet som må søke. Unntaket er for bedriftskort, der andre kan sende inn søknaden sammen med underskrift fra daglig leder og med firmaattest.

Saksbehandleren kontrollerer om du oppfyller vilkårene som kreves for å få ønsket fartsskriverkort. Kortet koster 780 kroner og må betales av søkeren. 

Nytt kort og PIN-kode i posten

Du vil motta kontroll-, bedrifts- eller verkstedkortet i posten i løpet av tre til åtte virkedager, avhengig av leveringssted. PIN-koden til verkstedkortet sendes rekommandert til verkstedet kortet er utstedt til, men med mekanikers navn på konvolutten.