Avsluttede forsknings- og utviklingsprogram
FoU-programAktive år
Saltstabilisering av kvikkleire (SAK)2018–2020
Vegutforming2016–2019
Elektrisk infrastruktur for godstransport (ELinGO)2016–2018
Bedre sikkerhet i trafikken (BEST)2013–2017
Smartere vegtrafikk med ITS (SmITS)2012–2017
Emissions from road transport vehicles (EMIROAD)2014–2016
Vinterdrift (EVI)2013–2016
Naturfare (NIFS)2012–2015
Nordic Road Water (NORWAT)2012–2015
Varige konstruksjoner2012–2015
Varige veger2011–2015
Moderne vegtunneler2008–2011
SaltSMART2007–2011
Miljøvennlig bytransport2007–2011
Klima og transport2007–2010
Kompetanseutvikling drift og vedlikehold2007–2010
Personvern og trafikk2007–2010
Risiko og sikkerhet i transportsektoren (RISIT)2002–2009
Miljøvennlige vegdekker2004–2008
Tunnelutvikling2005–2007
Gjenbruksprosjektet 2002–2005
Miljø- og samfunnstjenlige tunneler2000–2003