Statens vegvesen legger i samarbeid med Avinor og Tromsø kommune et forslag til områderegulering ut til offentlig ettersyn i perioden 15.april – 10.juni.

Du kan les mer om prosjektet og høringsperioden her

Plandokumenter:

Merknader til varsel om oppstart

Vedlegg Statens vegvesen

Vedlegg Avinor

Planer og dokumenter