Detaljregulering rv.83 sentrum – varsel om planstart 

Fv. 6 Trondenesveien - forslag til detaljregulering

Fv. 7750 Kongsveien - Mercurveien (tidligere fv. 12) - reguleringsplanforslag

Rv. 83 Harstadbotn - reguleringsplanforslag

Fv. 83 Bergseng - busstopp - under planlegging

Rv. 83 Sama - busstopp - under planlegging

Fv. 12 Kongsveien/Mercurveien - under planlegging

Fv. 6 Trondenesvegen nordre del - under planlegging

Rv. 83 - Tunnel og rundkjøringer Margrethe Jørgensensvei og Sama - Reguleringsplan vedtatt

 Rv. 83 - Kanebogenkrysset - reguleringsplan vedtatt

 Fv. 6 Hagebyveien - Reguleringsplan vedtatt

 Rv. 83 Rema - kryssområde - plan på høring