Reguleringsplan rv. 555 Sambandet Sotra–Bergen

Parsell Kolltveit–Bergen kommunegrense, planID 20130001 362RP
Parsell Fjell kommunegrense–Storavatnet, planID 1201_62990000

Reguleringsplan Kolltveit–Storavatnet