De enkelte prosjektene er i forskjellige faser. Noen er under planlegging mens enkelte er i byggefase. Klikk på det enkelte prosjekt for å komme til nettsidene deres.

E18 øst-vest-aksen

Mosseveien

Sykkelrute E6

Rv. 4

Ring 3 – rv. 150

Regionale sykkelvegforbindelser