Høring - forslag om innføring av ny kjennemerketype til bil i størrelse 30x15cm («US-skilt»).